Marketing

Reklama podprogowa

Jednym z dość nowych zjawisk w promowaniu produktu jest reklama podprogowa. Co ten termin oznacza? W reklamie podprogowej zawarte są klatki, które wyświetlane są w czasie krótszym niż sekunda. Może się wydawać,