Na straży monopolu

Microsoft od przynajmniej kilka razy był oskarżany o praktykę monopolistyczną, większość spraw niestety przegrywał obciążany karami pieniężnymi. Stąd biorą się takie oskarżenia? Przede wszystkim, dlatego, że Microsoft namawiał dystrybutorów/partnerów do sprzedaży urządzeń wraz z oprogramowaniem. W związku z wieloma sprawami Microsoft zmienił strategię sprzedaży, poświęcił więcej uwagi na sprzedaż systemów operacyjnych.

Kolejną głośną sprawą był konflikt będzie Microsoft a Sun Microsystems, który to zwracał się z prośbą o udostępnienie danych o interfejsie i licencji przymusowej. Microsoft nie chciał dzielić się długo zdobywaną wiedzą, co jest zrozumiałe, ale nie dla komisji, które zwalczają nieuczciwą konkurencję i nałożono na Microsoft kilkaset milionów euro grzywny. Działanie wszelkich urzędów, komisji jest oczywiście bardzo potrzebne dla wykluczenia monopolu na rynku o ile nie ingerują we własność intelektualną, która jest efektem wielu lat pracy, doświadczeń oraz nakładów finansowych.