Odśnieżanie – obowiązek zarządcy?

Zima to wyjątkowo ciężki czas zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

Lód, śnieg i powstające zaspy znacznie utrudniają poruszanie się na drogach oraz chodnikach.

Tereny wokół nieruchomości i budynków mieszkalnych cały czas są jednak odśnieżone.

Kto odpowiada za odśnieżanie? Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek usuwania śniegu i lodu z obszarów położonych wokół nieruchomości spoczywa na właścicielach budynku.

W takim samym stopniu za wykonanie tego zadania odpowiedzialni są współwłaściciele, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści, a także osoby opiekujące się nieruchomością, czyli jej zarządcy.

W przypadku, gdy ustanowiono odrębną własność lokali obowiązek odśnieżania spada na wspólnotę mieszkaniową.

W praktyce jednak ten obowiązek spada na ustanowiony przez nią zarząd bądź zarządcę.

Jeśli we wspólnocie mieszkaniowej brakuje takiej osoby – co najczęściej zdarza się we wspólnotach do siedmiu lokali – właściciele mieszkań muszą odśnieżać teren wokół nieruchomości samodzielnie.

deweloper Poznań Ławica apartamenty wrocław śródmieście www.antilles-foot.com