Problemy kobiet w biznesie

Nie od dziś wiadomo, że kobietom trudniej jest zrobić karierę. Wciąż istnieje sporo trudności, jakie przedstawicielki płci żeńskiej napotykają w biznesie. Ze statystyk wynika, że zaledwie 27% osób uważa, że Polska stwarza dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości kobiet. W Polsce wciąż na większości stanowisk menedżerskich i kierowniczych pracują mężczyźni. Ponadto sporo się mówi o zarobkach – kobieta zatrudniona na tym samym stanowisku co mężczyzna otrzymuje kilkanaście procent mniejszą pensję.

Sporym problemem jest także konieczność pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Nierzadko zarządzających firmami zniechęca to do zatrudniania kobiet. Pomimo, że badania dowodzą, że kobiety są bardziej zorganizowane od mężczyzn i świetnie sobie radzą w wypełnianiu obowiązków na różnych płaszczyznach, to jednak macierzyństwo sprawia, że praca na jakiś czas schodzi na dalszy plan. Przede wszystkim chodzi tutaj o urlop macierzyński, na który decyduje się większość kobiet. Ponadto problemem dla kobiet jest również brak elastycznych godzin pracy oraz kłopoty z opieką nad dzieckiem po powrocie do pracy, co również utrudnia łączenie życia zawodowego z prywatnym i rozwój zawodowy.