Umowa o zarządzaniu nieruchomością

Skonstruowanie prawidłowej umowy o zarządzanie nieruchomością to podstawa dalszej, udanej współpracy między właścicielem a zarządcą. Co w takim dokumencie powinno się znaleźć? Po pierwsze – tak samo jak w przypadku innych umów – należy zapisać dane osobowe stron umowy, a także ich adresy i reprezentantów.

Następnie jasno określić przedmiot, czyli nieruchomość, która będzie podlegać zarządzaniu. W kolejnej części umowy ustala się obowiązki oraz uprawnienia zarządcy.

Istotnym jest, aby ten punkt spisać z niezwykłą dokładnością. Dzięki temu unikniemy konfliktów i wątpliwości dotyczących jego zadań.

W umowie określa się również odpowiedzialność zarządcy za wykonywanie umowy oraz obowiązki właściciela, związane głównie z różnego rodzaju płatnościami na rzecz nieruchomości bądź zarządcy. Umowa zawierać musi także wysokość wynagrodzenia przysługującemu zarządcy.

W poprawnie spisanej umowie powinno znaleźć się także miejsce dla kar za złe zarządzanie nieruchomością oraz ewentualnych odszkodowań wynikających z tego tytułu.

projektant wnętrz olsztyn Avenido: wynajem biur Katowice www.kdk.info.pl