Zagęszczarki

Jedną z maszyn, która odgrywa ważną rolę dla rozwoju miast i przyspieszeniu procesów urbanistycznych, jest tak zwana zagęszczarka. Urządzenia tego typu stosowane są do zagęszczania podłoża (na przykład nawierzchni czy gruntu).

Zagęszczanie odbywa się poprzez procesy wibrowania. Elementem pełniącym funkcję roboczą w zagęszczarce jest metalowa płyta, wzbudzana dzięki układowi wibrującemu, napędzanemu przez silnik spalinowy lub elektryczny.

Układ wibracyjny w zagęszczarkach skonstruowany jest zwykle z jednego bądź też z dwóch wałków mimośrodowych. wałki grzewcze te umieszcza się na płycie wibracyjnej w odpowiednio zabezpieczonej obudowie.

Maszyny zagęszczające używane są zazwyczaj przy drobnych pracach budowlanych, przy naprawach drób lub podczas prac w miejscach z utrudnionym dostępem. Zagęszczarki są ponadto używane przy zagęszczaniu podłoża przy kładzeniu różnych przewodów oraz w czasie kładzenia kostki brukowej.

Zagęszczarki dzielą się na kilka rodzajów. Można wymienić zagęszczarki ręcznie prowadzone, ręcznie prowadzone nawrotne, kroczące, samoprzesuwne oraz zagęszczarki podczepiane do maszyn.

kartony klapowe opakowania OK