Zagęszczarki

Jedną z maszyn, która odgrywa ważną rolę dla rozwoju miast i przyspieszeniu procesów urbanistycznych, jest tak zwana zagęszczarka. Urządzenia tego typu stosowane są do zagęszczania podłoża (na przykład nawierzchni czy gruntu).

Zagęszczanie odbywa się poprzez procesy wibrowania. Elementem pełniącym funkcję roboczą w zagęszczarce jest metalowa płyta, wzbudzana dzięki układowi wibrującemu, napędzanemu przez silnik spalinowy lub elektryczny.

Układ wibracyjny w zagęszczarkach skonstruowany jest zwykle z jednego bądź też z dwóch wałków mimośrodowych. Wałki te umieszcza się na płycie wibracyjnej w odpowiednio zabezpieczonej obudowie.

Maszyny zagęszczające używane są zazwyczaj przy drobnych pracach budowlanych, przy naprawach drób lub podczas prac w miejscach z utrudnionym dostępem. Zagęszczarki są ponadto używane przy zagęszczaniu podłoża przy kładzeniu różnych przewodów oraz w czasie kładzenia kostki brukowej.

Zagęszczarki dzielą się na kilka rodzajów. Można wymienić zagęszczarki ręcznie prowadzone, ręcznie prowadzone nawrotne, kroczące, samoprzesuwne oraz zagęszczarki podczepiane do maszyn.

druk 3d Warszawa kartony klapowe www.completeit.pl